image

Dialogakademien 2022

Tillsammans för Sverige & Ung Dialog presenterar Dialogakademin 2022-ett samarbetsprojekt för unga om antisemitism & islamofobi i dagens Sverige.

Dialogakademin 2022 är ett interreligiöst och kulturellt samarbetsprojekt framtaget av Tillsammans för Sverige och Ung Dialog och har möjliggjorts med stöd av MUCF. Dialogakademin riktar sig till unga svenska judar och muslimer men också andra med ett intresse av att lyfta frågor kring att (be)möta antisemitism och islamofobi som ung i dagens Sverige. Dialogakademin kommer under året att bestå av dialogmöten liksom av textproduktion inför en kommande antologi i ämnet.

Till våra Dialogmöten

Dialogakademin kommer att arrangera två 5-dagars möten under vintern och sommaren 2022 och som riktar sig till unga i åldern 16–25 år med ett intresse av att tillsammans med andra träffas i avslappnade former och få ny kunskap om antisemitism och islamofobi.  Genom erfarenhetsutbyten och diskussioner varvade med teori, praktiska övningar och sociala aktiviteter syftar träffarna till att stärka deltagarnas kunskaper och ledarskap i frågor kring rasism och intolerans med ett särskilt fokus på antisemitism och islamofobi i dagens Sverige.

Mer info om vår Antologi

Minoritetslitteraturen är idag på stark frammarsch i Sverige men ännu finns ingen publikation som specifikt samlar unga judars och muslimers röster kring vad det innebär att ha en religiös och/eller kulturell judisk respektive muslimsk identitet i dagens samhälle. Under året kommer Dialogakademin att bjuda in unga skribenter, både oerfarna och erfarna, att bidra med en egen text och/eller bild om hur det kan vara att leva som ung jude eller ung muslim i dagens Sverige.

Redaktörer för boken är Jasmin Khwaiter (Ung Dialog) och Daphne Arbouz (Tillsammans för Sverige). Boken planeras att ges ut i samband med Dialogakademins avslutande arrangemang i augusti 2022.