image

Skolprogram/Workshops

Innehåll

För skolor

Tillsammans för Sverige har arbetat fram olika metoder, föredrag, workshops och modeller som riktar sig till så väl lärare och pedagoger som till elever. Genom att lyfta fram ungas erfarenheter av att få skola, vardag och livsåskådningar att gå ihop, vill projektet skapa förståelse för att religion inte endast är faktabaserad kunskap, ett ämne som ingår i skolans undervisning, utan även något som påverkar många ungas vardagliga liv.

Många unga beskriver att de känner att de måste stå till svars för saker som sker i religionens namn, eller att andra ofta avfärdar religion som något som bara skapar våld och konflikter. I Tillsammans för Sverige försöker vi lyfta fram ungas erfarenheter av hur det är att växa upp med exempelvis muslimsk, hinduisk, kristen, judisk eller humanistisk bakgrund i Sverige idag. Hur utövar man sin religion och kultur i vardagen?Vilka fördomar möter man? Vad händer när man umgås med andra av annan livsåskådning/religiös övertygelse med olika kulturer?

Många av våra metoder har vi tagit fram i samarbete med Three Faiths Forum i London.

Det prisbelönta programmet Barnministeriet uppmärksammade också arbetet och gjorde ett program om två av de unga –en med judisk bakgrund och en med muslimsk.

Vill du veta mer? Kontakta verksamhetsansvarig Liam Sallmander på liam.sallmander@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår