image

Utbildning

Varje termin erbjuder vi en utbildning i interreligiösa metoder som ger deltagarna kompetens i att leda samtal med unga som har olika religiösa eller kulturella bakgrunder.

Interreligiös ledarskapsutbildning

Utbildningen riktar sig till dig…
– som är ledare eller engagerad ungdom 16 – 28 år.
– som ser religion och livsåskådning som en möjlighet att bygga broar och skapa dialog mellan
olika grupper i samhället.
– som vill arbeta för att förändra fördomar och stereotypa föreställningar om andra människor.
– som vill utmana dina egna föreställningar och bilder om andra och dig själv.

Utbildningen kommer att ge dig…
– Verktyg att skapa samtal och reflektera kring religions roll i den svenska demokratin.
– Förståelse för komplexiteten bakom fördomarna vi bär om andra människor.
– Metoder som hjälper dig att hantera känsliga och kontroversiella frågor så att du kan leda
interreligiösa samtal och workshops.
– Dialogprocesser med unga och ledare som har annan bakgrund eller religion än din egen.
– Möjlighet att utöka ditt kontaktnät genom möten med andra unga både från Sverige och från
andra internationella interreligiösa organisationer.
Kursen varvas med föreläsningar, gruppövningar, diskussioner och praktisk tillämpning av dina kunskaper och olika interreligiösa metoder. Utbildningen hålls på Fryshuset och vi kommer även
att besöka olika religiösa miljöer.

Teman som vi kommer att ta upp
– Tolkningstraditioner, syn på religioner och mänskliga rättigheter.
– Metoder i hur man leder interreligiös dialog, med olika övningar för att skapa en trygg
plattform och kunna moderera en bra diskussion.
– Vad vi kan göra tillsammans, att planera interreligiösa aktiviteter: Laga mat, ordna fest, se på
film, besöka varandras religiösa miljöer för att lära känna varandra bättre och bygga goda
relationer. Vad kan vi lära oss av varandra?

Kursstart Stockholm
För anmälan och mer information: liam.sallmander@fryshuset.se

Storytellingkurs

Vi tror att alla människor har en berättelse som är värd att berättas och att historien om ditt liv,
din tro eller livsåskådning ska komma direkt från dig, utan mellanhänder. Istället för att prata
om varandra vill vi uppmuntra till att prata med varandra.

Vill du ha vägledning i hur du kan utforska, formulera och dela med dig av din egen berättelse?
Hör av dig till oss så vi hjälper dig att plocka fram din story.

Kontakta Liam Sallmander: liam.sallmander@fryshuset.se

Efter utbildningen har du möjlighet att ingå vår berättarpool där du mot arvodering erbjuds att
följa med ut i skolor, organisationer och samfund för att berätta din berättelse tillsammans med
andra.

 

För skolklasser

Ungdomar som är med i Tillsammans för Sverige besöker skolklasser runtom i Sverige och delar
med sig av sina erfarenheter av sitt liv och att ha en religion och livsåskådning, de ger en
kunskap och erfarenheter som går djupare och längre än skolböckernas ofta förenklade
beskrivningar.

Vi erbjuder:
Det här är mitt Sverige -Face to Face
Genom Storytelling delar våra unga med sig av sina egna berättelser från olika religiösa och kulturella traditioner och miljöer som finns idag i Sverige. Eleverna får en möjlighet att ställa frågor och fundera kring berättelserna och relatera dem till sitt eget liv och möten med andra människor. En moderator hjälper till att leda samtal och ställa frågor inom ett “safe space”.Det är anpassat för ett lektionspass på 1,5 – 2 timmar.

Skräddarsydda workshops
Vi skräddarsyr gärna workshops för skolor som önskar en temadag eller längre pass där vi visar hur man kan ta till vara på religionserfarenheterna i klassrummet på ett pedagogiskt sätt och där elever engageras och får möjlighet att samtala i ett tillåtande och respektfullt sammanhang.

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag kontakta liam.sallmander@fryshuset.se.

För lärare och pedagoger
Vi erbjuder föreläsningar och temadagar för lärare och pedagoger utifrån våra erfarenheter med fokus på normkritik, interreligiösa arbetssätt och hur man praktiskt gör och skall tänka på för att ta vara på det mångreligiösa klassrummet.
För mer information och prisuppgifter kontakta oss!

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder olika utbildningsprogram som kan skräddarsys och anpassas efter kundens
önskemål.

Utveckla och planera interreligiösa och kulturella aktiviteter.
Den här utbildningen visar hur man genom aktiviteter kan underlätta och bygga för dialog, samarbete och relationsbyggande över religiösa gränser.

Vi lär ut…

– Metoder, aktiviteter och tips för att skapa meningsfull interkulturell samverkan.
– Kunskap om olika religioner, trosuppfattningar och kulturer.
– Hur man tar hänsyn till och respekterar olika religiösa behov och traditioner.

Facilitering av interreligiöst arbete
Kan ord verkligen förändra världen? Vi lär ut och visar att rätt förberedelser skapar mer ändamålsenlig dialog, att en bra dialog verkligen kan förändra människors sätt att tänka, kommunicera och agera och bygga broar mellan olika synsätt.

Vi lär ut…

– Att skapa en trygg plattform för diskussion och dialog.
– Modeller och strukturer för att diskutera känsliga och kontroversiella frågor, med respekt och
eftertanke.
– Hur man kan hjälpa människor att förstå varandra mer och odla en tro och kultur utifrån
respekt för olikhet och mångfald.
Ledarskapsutbildning

Vi erbjuder utbildning för att stödja ledare, nätverk och för att förbättra existerande
ledarprogram. Utbildningen innehåller metoder och verktyg från våra andra program plus
särskild anpassning för ledarskap.

Vi lär ut…
– Logistik för att hantera en ledarskapsutbildning och bygga nätverk.
– Modeller för ledarskapsrekrytering och planer för att engagera skolor och kyrkor.
– Verktyg för att besvara frågor på ett förtroendeskapande, inkluderande och lyhört sätt.

Läs mer
En forskningsartikel om Tillsammans för Sverige har gjorts av Johan Liljestrand från Gävle
universitet.
www.tandfonline.com/eprint/bSkhQjssPd8g62dTwjkM/full
Vi rekommenderar boken “Religon som resurs? – Existensiella frågor och värderingar i unga
svenskars liv” av Mia Lövheim och Jonas Bromander som resurs för er som vill fördjupa er inom
ämnet.

3FF har släppt en rapport om hur man kan arbeta i skolor med interreligiösa frågor. Läs
rapporten här!