Vårt arbetssätt

Alla vuxna inom United Sisters verksamhet, volontärer och personal, utbildas i United Sisters metoder som syftar till att hjälpa unga att växa och bli mer medvetna om de egna inre resurserna och hur vi kan förändra det som begränsar och stödja det som fungerar och som vi mår bra av. Vår verksamhet genomsyras av två förhållningssätt: Normmedvetet och hälsofrämjande.

Normmedvetet

Ett normmedvetet förhållningssätt handlar om att aktivt synliggöra och problematisera normer som begränsar. Med ett normmedvetet förhållningssätt kan vi se och förhålla oss till strukturer som begrä

nsar och aktivt försöka förändra hur vi tänker och agerar. På så sätt kan vi vara med och skapa en värld som är mer öppen och tillåtande, en värld där livet blir rikare för att vi vågar mer.

Hälsofrämjande

Ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår från det friska, det fungerande och potentialen hos varje människa för att stärka det som får en individ att må bra och utvecklas. Vi arbetar med:

  • Lösningsfokus: syftar till att stärka människor att ta aktiva steg för en positiv förändring, att förstärka och befästa positiva beteenden hos individen.
  • Känsla av sammanhang (KASAM): innebär att individens upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull i sin tur stärker hälsan. Känsla av sammanhang är viktigt för att en människa ska må bra och utvecklas.
  • Motiverande samtal (MI): är en samtalsmetod för att stärka motivation till beteendeförändring hos en individ. Utgångspunkten är att varje människa själv bär på lösningarna för sitt liv.
  • Nonviolent communication (NVC): ger verktyg och medvetenhet att komma i kontakt med och kunna uttrycka behov och känslor.

Köp vår utbildning

Vi håller även utbildningar för organisationer, företag eller privatpersoner i normmedvetet ledarskap och samtal för förändring. Din arbetsplats kan också kontakta oss för en skräddarsydd utbildning. Välkommen att höra av dig till oss för mer information!

Beställ metodmaterial

För närvarande finns inga metodmaterial till försäljning, vi uppdaterar här så snart det är tillgängligt igen!

Vi erbjuder ett rikt utbildningsmaterial som vi själva använder i vår verksamhet för att hjälpa unga att växa.  Välkommen att kontakta oss för mer information och för att lägga din beställning!

Normkunskap A

Metodmaterial som presenterar normer och ett normmedvetet förhållningssätt på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Normkunskap använder illustrationer med geometriska figurer för att förklara komplicerade teorier.  Som läsare väljer du om och när du vill relatera till egna erfarenheter. Boken har tre kapitel; normer, normer och makt samt kunskap för att skapa förändring.
Pris: 300 kronor (inkl. moms), frakt tillkommer.

Gruppkompassen

Ett normmedvetet metodmaterial för dig som ska leda självstärkande grupper. Gruppkompassen är könsneutralt och passar utmärkt att använda i alla slags ungdomsgrupper. Materialet finns i två delar; en ledarhandbok och ett material för gruppdeltagarna, böckerna beställs separat (bilden ovan är en samlad bild på materialet som presenteras separat i text under)

Ledarhandboken

Boken är uppdelad i två delar  – en teoridel och en övningsbank utifrån de fyra metodstegen; lära känna varandra, lära känna sig själv, lära känna sig själv på djupet och gå vidare efter gruppens avslut. Ledarhandboken ger underlag till träffar under ett år om gruppen träffas en gång i veckan. Exempel på teman är självkänsla och självförtroende, familjen, kärlek, sex, stresshantering, konflikthantering, utanförskap och mobbning samt framtiden. Som stöd till ledaren finns även reflektionsfrågor kopplade till övningarna.
Pris: 700 kronor (inkl. moms), frakt tillkommer.

Gruppkompassens ungdomsmaterial

En bok för deltagarnas individuella övningar och reflektioner. Boken är kopplad till ledarmaterialet och innehåller illustrationer för att förtydliga övningarna.
Pris: 1 st för 80 kr eller 10 böcker för 650 kr (inkl. moms) frakt tillkommer.  

Tjejkompassen

Sällskapsspel framtaget av United Sisters i samarbete med Alga. Spelet skapades med inriktning tjejer i högstadie- och gymnasieålder men fungerar även för blandade grupper. Det är ett lagspel för minst fyra och upp till ca 20 spelare, samt en ledare/ pedagog. Samarbets-, värderings- och självstärkande övningar varvas med kluriga charader. Vinner gör deltagarna genom att peppa sig själv och varandra inom laget. Spelet tar upp allt mellan himmel och jord och det blir garanterat mycket skratt!
Pris: 400 kr (ink moms), frakt tillkommer.

Vill du göra en beställning? Maila united.sisters@fryshuset.se 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår