image

Arbete & Entreprenörskap

Vi tar tillvara på ungas drivkraft och sänker trösklarna till arbetsmarknaden. Det kan handla om få sin första timanställning eller att få stöd att starta och driva sitt eget projekt.

Platser