Felaktiga uppgifter i Sydsvenskan

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 1/30/2023
plats Malmö

Den 30 januari publicerade Sydsvenskan en artikel som påstår att forskarna bakom två utvärderingar som gjorts tar avstånd från sina rapporter. Detta påstående stämmer helt enkelt inte, och det här är bara några av de fel och förvanskningar som förekommer i Sydsvenskans ensidigt negativa granskning av Fryshuset. Den 3 mars vidarepublicerade Expressen Sydsvenskans summering om granskningen utan att vare sig faktagranska innehållet eller kontakta Fryshuset. Vi har begärt en korrigering av de direkta felaktigheterna i artikeln men Expressen har valt att inte åtgärda detta. Läs mer om granskningen längre ner på sidan. 

Öppet brev från Fryshusets vd Johan Oljeqvist med anledning av artikel i Sydsvenskans 6 mars

Sydsvenskan riktar i artikeln kritik mot två forskningsrapporter som Fryshuset har beställt, en rapport avseende avhopparprogrammet Passus och en rapport avseende ungdomsprojektet DeD i Malmö. I Sydsvenskans granskning förekommer det flera felaktiga uppgifter plus citatfel.

Ansvarig forskare professor Torbjörn Forkby från Linnéuniversitetet klargör på bland annat Twitter att han står bakom forskningsrapporten om Passusprogrammmet i Stockholm och att han har redogjort för detta skriftligt till chefredaktören på Sydsvenskan.

Studien var aldrig tänkt att inkludera de aktiviteter som utfördes i Malmö, utan i Stockholm. Och här erbjöds samtliga klienter att delta. Efter att ha läst artikeln i Sydsvenskan idag vill jag vara tydlig med att jag står bakom forskningsrapporten om Passusprogrammet i Stockholm. Jag har redogjort för detta skriftligt till Sydsvenskan och även angett varför Malmö av förklarliga skäl inte var en del av utvärderingen. Jag har också förstått att Passus inte har bedrivit något avhopparprogram i Malmö sedan 2020”, skriver Torbjörn Forkby på Twitter.

När det gäller uppgifterna som rör rapporten kring DeD-projektet så har även forskaren Anna Hedlund, som vid tillfället tjänstgjorde vid Lunds Universitet, understrukit att hon står bakom sina slutsatser i rapporten. Även hon har redogjort för detta skriftligen både till Sydsvenskan och på Linkedin.

Jag vill förtydliga att studien innefattade Fryshusets förebyggande arbete och projektets ambition att nå ut till unga i riskgrupper. Studien var aldrig menad att granska eller utvärdera hela projektet bak i tiden som det kan tolkas som i Sydsvenskan. (…) Studien bygger på intervjuer och observationer på plats påFryshuset i Malmö och visade på positiva resultat. Jag vill understryka att jag står bakom mina slutsatser. Samtidigt har jag upplevt att journalisterna bett mig svara på frågor jag inte riktigt vet vad de handlar om, samt att mycket av det jag har berättat har utelämnats i artiklarna och på så sätt gett en väldigt vinklad bild av det arbete jag gjort,” skriver Anna Hedlund på LinkedIn.

– Efter samtal med forskarna så kan vi konstatera att det inte finns någon kritik kring metoderna, underlaget eller slutsatserna i rapporterna. Rapporterna är därmed med dessa klargörande fortfarande aktuella, säger Johan Oljeqvist, vd Fryshuset.

Fryshuset har varit i kontakt med de aktuella akademiska institutionerna som har bekräftat att de inte har tagit avstånd från rapporterna, som Sydsvenskan påstår i sin artikel. Fryshuset förutsätter att forskarna har gjort sina studier enligt kvalitetssäkrade processer och att vi från Fryshusets sida har tillhandahållit vår verksamhet som stod i fokus i båda rapporterna.

Mer information om mediegranskningen

Sydsvenskan har under januari-februari 2023 publicerat en rad kritiskt granskande artiklar om Fryshusets verksamheter, dels med fokus på Fryshusets avhopparverksamhet generellt, dels med fokus på tidigare projekt och verksamheter i Malmö. Artiklarna är ensidigt negativt vinklade och tar upp personalärenden och sekretessbelagda uppgifter om klienter som vi är förhindrade att överhuvudtaget bemöta. Dessutom innehåller artiklarna en rad felaktigheter och förvrängningar. Trots att vi har erbjudit korrekta uppgifter så har redaktionen medvetet valt att bortse från dessa. T

Vår begäran om rättelse av en kraftigt missvisande rubrik nekades. Vi menar att rubriken ”Malmös styre stoppar Fryshusets avhopparprogram” är missvisande eftersom Fryshuset inte har eller har haft något avhopparprogram i Malmö sedan 2020. Att det inte fanns något pågående avtal eller program att stoppa framgår varken av rubrik eller ingress. Den upplysningen ligger bakom betalvägg. Vid kontakt med Sydsvenskans chefredaktör fick vi svaret att de inte delade vår bedömning: ”Man kan stoppa något som skulle kunna ske i framtiden också” skriver chefredaktör Jonas Kanje.

Sydsvenskans granskning av Fryshuset fortsätter och vi vet att flera artiklar är på gång. Av de frågor vi har fått till oss så ser vi att mönstret tyvärr fortsätter.

Läs mer här:

4 mars 2023 – Många faktafel i Expressens artikel om Fryshuset

1 mars 2023 – ”Vi ska alltid följa regelverk, lagar och interna policyer” 

30 januari 2023 – ”Fryshuset välkomnar genomlysning av verksamheten i Malmö”

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår