image

Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Om Fryshuset

Fryshuset tar ansvar för att unga ska känna sig som en viktig del av samhället.
Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden.

Vår främsta drivkraft är vår människosyn och den värdegrund som byggts kring den, där grunden är en tro på människan och att alla, med rätt stöd, kan resa sig och gå framåt.

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all verksamhet och aktivitet utgår ifrån.

Du hittar alla våra platser i huvudmenyn, läs mer om våra verksamhetsområden och våra verksamheter här!

Vision

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Värdegrund

Fryshusets värdegrund växte fram som ett sätt för hur personer med olika värderingar, från olika ungdomskulturer och miljöer skulle kunna enas under ett och samma tak. Värdegrunden står för den handlingskraft som finns i organisationen och vår starka övertygelse om att all energi är positiv bara förutsättningarna finns för att rikta den åt rätt håll.

♥ ”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft”

♥ ”Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder”

♥ ”Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund”

♥ ”Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen”

Uppdrag

→ Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Det stärker deras självkänsla.

→ Vi arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.

→ Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.

→ Vi ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft och motivation.

→ Vi lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem.

→ Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen…

Organisationsstruktur

Läs mer om Fryshusets organisationsstruktur här.

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår