Utvärdering & rapporter

Genom att vi arbetar nära målgruppen får vi regelbunden feedback på att vi är relevanta för unga. Det är genom att lyssna på dem som vi får reda på vad vi borde göra, hur det vi gör uppfattas och hur vi borde utveckla oss. Fryshuset mäter även kvantitativt hur våra föreningar och verksamheter växer i medlemsantal och söktryck.

Utvärdering

Fryshuset har under många år arbetat tillsammans med statsvetarna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog i företaget SEEAB med att räkna på vilken socioekonomisk effekt våra verksamheter har på vårt samhälle. Arbetet har legat till grund för Institutet för Sociala effekter som är en del av Fryshuset.

I nuläget arbetar vi med att implementera mätparametrarna antal målgruppstimmar och antal unga vi möter i våra verksamheter i alla våra verksamheter för att kunna mäta de reella effekterna Fryshuset som helhet bidar med till samhället.

Rapporter

Årsredovisning 2018
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)


Effektrapport 2018
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)
 För utskrift format – Klicka här!

Hållbarhetsrapport 2018
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Hållbarhetsredovisning 2017
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Verksamhetsberättelse 2017
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Effektrapport 2017
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Tidigare rapporter:
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.