image

Medling och konfliktlösning

Vi utbildar i konfliktlösning och medling enligt metoden Dialogue for Peaceful Change (DPC). Vi stärker unga och vuxna som fredsaktörer för att skapa ett mer inkluderande och tryggt Sverige. Kontakta oss om du är intresserad av vår utbildning eller söker någon som kan medla i en konflikt.

Vi utbildar i metoden Dialogue for Peaceful Change (DPC) som kommer från ett fredscenter på Nordirland. Den lär ut varför konflikter uppstår och eskalerar och hur de kan förebyggas genom praktiska verktyg i konfliktkartläggning och medlande samtalsmetodik. Våra kursdeltagare har möjlighet att påverka många ungas liv genom att bli positiva förebilder och ledare. Vi utbildar även andra aktörer från civilsamhället, kommuner och företag.

Läs mer om DPC på Socialstyrelsen där den beskrivs som ett exempel på brottsförebyggande metoder: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/unga-som-begar-brott/exempel-brottsforebyggande-metoder/dialogue-for-peaceful-change-dpc/

Utöver att utbilda i metoden så erbjuder vi också professionell medling. Vi har erfarna medlare i Stockholm, Göteborg, Helsinborg och Malmö. Kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå med medling i konflikter.

Just nu pågår ett så kallat IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med stadsdelen Rinkeby-Kista, där DPC används som metod i projektet Fredsbyggarna. Unga förebilder i åldrarna 16-19 kommer att bli utbildade i metoden och stärkas som positiva förebilder för att skapa fredligare områden.

Vi är övertygade om att unga vuxna behöver ta större plats i Sveriges fredsarbete för att det ska lyckas. Inte bara för att det är deras demokratiska rättighet, utan även för att de besitter ovärderlig kompetens som behöver tas tillvara. Därför arbetar vi efter FNs resolution 2250 om Unga Fred och Säkerhet, och ser unga som en resurs för bygga fredligare samhällen.

 

Kontakt

contact

Sarah Dolah

Nationell projektledare
+46760010644

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår