Metodmaterial och utbildningar

Vi erbjuder ett rikt utbildningsmaterial som vi själva använder i vår verksamhet för att hjälpa unga att växa. Vi säljer våra metodmaterial Normkunskap A och Gruppkompassen enligt priser under respektive bild nedan. För att få köpa metodmaterial behöver du ha genomgått en grundutbildning i våra metoder.

Utbildningar

Grundutbildning i United Sisters metodmaterial, 3 h (digitalt)

Denna utbildning riktar sig främst till yrkesverksamma och ideellt aktiva som möter ungdomar, inom exempelvis kommuner, mötesplatser, fritidsgårdar och skolor som vill lära sig mer om normer, grupprocess, och vill använda våra metodmaterial för att leda egna ungdomsgrupper enligt United Sisters metoder. För att beställa och använda våra metodmaterial måste du ha genomgått denna grundutbildning.

Exempel på innehåll: Normkunskap och normkritik, grupprocess, självstärkande arbetssätt med unga, hur skapar vi trygga och inkluderande rum.

Pris: 2600 kr ex moms, inkl. ett ex av Normkunskap A och ett ex av Gruppkompassen (+ ev frakt)

Kommande tillfällen:

Inga planerade tillfällen just nu, nästa utbildning blir förmodligen i april/maj 2023. Maila oss gärna om du är intresserad redan nu så meddelar vi när vi satt ett datum!

Utbildningen kan komma att ställas in vid för få deltagare.

Kontakta oss för att  boka ett privat utbildningstillfälle för din arbetsgrupp (minst 5 personer), eller om du vill ha en fysisk utbildning istället för digitalt.

 

 

Normkunskap, jämlikhet och antidiskriminering, 2,5 h eller 2 h digital utbildning.

Denna utbildning riktar sig till dig som träffar ungdomar i din förening eller arbetsplats, eller är ledare på något sätt. Innehållet består av grundläggande kunskaper om normer, att arbeta inkluderande, jämlikhet och  diskrimineringsgrunderna.

Kontakta oss för mer information eller för att boka denna utbildning för din arbetsgrupp.

Våra metodmaterial

Normkunskap A

Metodmaterial som presenterar normer och ett normmedvetet förhållningssätt på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Normkunskap använder illustrationer med geometriska figurer för att förklara komplicerade teorier.  Som läsare väljer du om och när du vill relatera till egna erfarenheter. Boken har tre kapitel; Normer, Normer och makt samt Kunskap för att skapa förändring.
Pris: 300 kronor (inkl. moms), frakt tillkommer.

 

Gruppkompassen

Ett normmedvetet metodmaterial för dig som ska leda självstärkande grupper. Gruppkompassen är könsneutralt och passar utmärkt att använda i alla slags ungdomsgrupper. Materialet finns i två delar; en ledarhandbok och ett material för gruppdeltagarna, böckerna beställs separat. (Bilden ovan är en samlad bild på materialet som presenteras separat i text under)

Gruppkompassen för gruppledare

Boken är uppdelad i två delar  – en teoridel och en övningsbank utifrån de fyra metodstegen; lära känna varandra, lära känna sig själv, lära känna sig själv på djupet och gå vidare efter gruppens avslut. Ledarhandboken ger underlag till träffar under ett år om gruppen träffas en gång i veckan. Exempel på teman är självkänsla och självförtroende, familjen, kärlek, sex, stresshantering, konflikthantering, utanförskap och mobbning samt framtiden. Som stöd till ledaren finns även reflektionsfrågor kopplade till övningarna.
Pris: 700 kronor (inkl. moms), frakt tillkommer.

Gruppkompassens ungdomsmaterial

En bok för deltagarnas individuella övningar och reflektioner. Boken är kopplad till ledarmaterialet och innehåller illustrationer för att förtydliga övningarna.
Pris: 1 st för 80 kr eller 10 böcker för 650 kr (inkl. moms) frakt tillkommer.