Om Elektra

Vi erbjuder stöd till unga utsatta för hedersproblematik och arbetar förebyggande med utbildning och attitydpåverkande åtgärder samt opinionsbildande arbete. Vi utbildar och föreläser för yrkesverksamma, skolor, myndigheter och övriga aktörer som kommer i kontakt med utsatta unga. Elektra är en nationell verksamhet med kontor i Stockholm, Göteborg och Kalmar.

Vi driver ett utbildningsprojekt för dig som är ung och som identifierar dig som tjej – Hjältinnor, och för dig som identifierar dig som kille – Hjältar. Här får man lära sig om demokratiska värderingar och vilka rättigheter och skyldigheter som människor har för varandra. Vi pratar också mycket om fördomar, utanförskap, och hur hedersrelaterade förtryck kan se ut. Tillsammans stöttar vi varandra att påverka omgivningen och förändra hedersrelaterade attityder. Vi tror på ungdomars möjligheter att göra skillnad!

Hjältinnor – för dig som identifierar dig som tjej och icke-binär

Genom kunskap, systerskap och att stärka vår självkänsla lär vi oss att förstå och ta avstånd från de värderingar som ligger till grund för de sociala maktstrukturer som förtrycker kvinnor och icke-binära.

Genom att stötta och motivera varandra att stå upp för våra rättigheter kan vi identifiera problem, hitta konstruktiva lösningar, utbilda och informera andra för att synliggöra det hedersrelaterade våldet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill vara med!

Hjältar – för dig som identifierar dig som kille och icke-binär

Unga män är oftast de som utför det hedersrelaterade våldet genom övervakning och bestraffning av sina syskon och kusiner. Både killar med egen erfarenhet av hedersproblematiken och killar som inte kommer från en hederskultur men som ändå vill engagera sig i frågan kan vara med.

I en Sharaf-grupp får du en femstegsutbildning i mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati – och kunskap om att hedersförtryck är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi hoppas att du, efter utbildningen, vill bli en hjälte och sprida informationen vidare, kanske värva flera kompisar eller släktingar och på så sätt bidra till att fler tjejer slipper bli utsatta för våld och förtryck – nu och i framtiden.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill vara med!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår