Hjälp

Är du i akut behov av skydd ska du alltid ringa till polisen. Akut är numret 112, annars 114 14.

  • Elektra kan ge dig tips om vilka personer inom polisen som är duktiga på att hjälpa dig som lever i en hederskonflikt.
  • Elektra kan hjälpa till med att förmedla kontakter till polisen, juridiska ombud, socialtjänst, ungdomsmottagning, läkare och kvinnojourer samt mansjourer.
  • Elektra kan hjälpa dig att komma i kontakt med personer från dessa myndigheter och organisationer som vi samarbetat med under lång tid och som har erfarenhet av att arbeta med hedersvåldsutsatta.
  • Elektra kan också ge dig tips om träffpunkter för dig som vill delta i olika aktiviteter eller samtalsgrupper. Som vuxen eller förälder kan du också få stöd och råd via kvinnojour, mansjour, organisationer, hjälptelefon eller stödgrupp.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår