image

Fryshuset grundskola Stockholm

Välkommen till Fryshuset Grundskola Stockholm i Hammarby sjöstad. Hos oss går du årskurs 7-9 med passionsinriktning. Det innebär att du väljer en av passionerna Basket, Bild & Form, Dans, Musik, Skateboard eller Träning & hälsa.

Till er som har sökt plats hos oss till årskurs 7 hösten 2022.

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till.

Får ditt barn inte plats på den skola som du sökt till i första hand behandlar Stockholms stad din ansökan till skolan som du sökt i andra hand. Din ansökan behandlas då tillsammans med ansökningar från vårdnadshavare som sökt skolan i första hand.

Får ditt barn inte plats i någon skola som du ansökt till blir ditt barn erbjuden plats i en skola nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning.

Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar.

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

Så här bekräftar du platsen:

  • Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med mobilt bank-id. Du kan alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att skriva ut det på papper och underteckna.

Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till skolan.

Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er bägge. Är du bortrest, eller av någon annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet.

 

Om du ändrar dig efter att du bekräftat platsen och vill byta skola, ska du kontakta den skola som du vill byta till. Rektorn avgör om det finns möjlighet att ta emot ditt barn eller inte. Om den nya skolan meddelar dig att de kan ta emot ditt barn, ska du kontakta den skola ditt barn går i. Meddela skolan att ditt barn ska sluta där.

Om du har frågor om placeringen får du hjälp av Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550 eller e-post kcskola@stockholm.se.

 

Fryshusets Grundskola Stockholm startades 2010 i Hammarby Sjöstad och hade vid start ca 80 elever. Idag är vi en fyra-parallellig högstadieskola med ca 330 elever. Vi är en idébaserad friskola vilket innebär att hela skolpengen används till skolverksamheten

Kunskapsmål och förväntningar

På Fryshuset grundskola blandar vi elevernas intressen och passioner med undervisningen. Detta för att motivera eleverna och göra det extra kul att gå till skolan men även för att bygga självförtroende. Vår utgångspunkt för undervisningen är att alla kan lära sig och mår bra av ”lagom stora utmaningar”, d.v.s. utmaningar utifrån förmåga. Det är lärarnas uppgift att göra tydligt vad som förväntas av eleverna för att nå kunskapsmålen, variera undervisningen så att alla kan lära och att följa upp och ge feedback till eleverna så att de vet hur de ligger till.

Sociala mål

Fryshusets grundskola byggs utifrån stor kärlek till barn och ungdomar. Vi som arbetar inom skolan är samhällsbyggare och vill att våra ungdomar ska kunna använda sig av demokratins vägar för att styra sitt eget liv mot egna uppsatta mål. Varje elev ska känna sig sedd och bekräftad oavsett prestation. Vi tror att goda relationer utvecklar nyfikenhet, handlingskraft och kommunikationskompetens både hos personalen och våra ungdomar. Vi vill ge dem redskap för framtiden genom att utveckla empati, kreativitet, ledarskap och samarbete. Dessa förmågor tycker vi är viktiga för att lyckas nå sina drömmar. Därför arbetar vi med positiv förstärkning, individanpassning, en trygg och flexibel miljö, stort handledaransvar för lärarna och med att involvera föräldrarna.

Projekt- och temaläsning

För att tydliggöra för eleverna hur skolkunskaperna hänger samman med världen utanför skolan arbetar vi med projekt och ämnesintegrerade teman under året. Ett tema består av ett ämnesområde som studeras med hjälp av flera skolämnen och har ett stort och allmänt kunskapsfält. Ett projekt är ett skolövergripande arbete som kräver ämnesfördjupning inom vissa områden, ett mer specifikt område inom ett eller flera ämnen, för att utveckling och läroplansmål ska uppnås.

Trygghet och stöd

Det är en självklarhet att man som elev ska uppleva trygghet genom närvarande och stöttande vuxna i skolan. Fryshusets skolor visar goda resultat när det kommer till trygghetsfrågor och närvarande vuxna. Skolan har skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare på plats. Vi har även två trygghetsvärdar som arbetar för att skapa trygghet och goda relationer med våra unga.

Fryshuset har även läxstöd och lovskola som bedrivs på höstlov, sportlov och påsklov.

Vi arbetar mycket aktivt mot mobbing. En utsatt elev behöver inte konfrontera eller möta de som skapar obehag. Hos oss räcker upplevd rädsla för att vi ska göra något. Vi använder oss av en mycket effektiv metod som bygger på överenskommelser där elever som skapar dåliga känslor hos andra får hjälp att ta ansvar för att skapa trygghet på skolan.

Mer information

För mer övergripande information kring skolan mejla rektor: madeleine.sahlin@fryshuset.se

För frågor kring skolans passioner och ansökan mejla: ansokning.grundskolan@fryshuset.se

Kontakt

address

Besöksadress

Mårtensdalsgatan 2-8
12030 Stockholm
address

Postadress

Box 92022
12006 Stockholm
phone

Telefon & email

+4686917600
contact

Madeleine Sahlin

Rektor
+46739502409
contact

Johnny Nawaratne

Biträdande rektor
+46761269526
contact

Lena Ångnell

Studie- och yrkesvägledare
+46761269520
contact

Suzan Haapanen

Kurator
+46739502241
contact

Susanne Hult

Skolsköterska
+46739502451

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår