image

Om skolan

Fryshuset grundskola Stockholm startades 2010 i Hammarby Sjöstad och har idag ca 325 elever i åk 7-9. Vi är en idébaserad friskola vilket innebär att hela skolpengen används till skolverksamheten.

Skolans namn: Fryshuset grundskola Stockholm
Typ av skola: Fristående grundskola
Huvudman: Stiftelsen Fryshuset
Rektor: Madeleine Sahlin
Biträdande rektor: Johnny Nawaratne

  • Vi är en certifierad Changemaking School i Ashokas nätverk.
  • Vi medverkar i sammanhang där skolutveckling bedrivs nationellt och internationellt.
  • Vi samarbetar för att skapa en nutidsanpassad skola.
  • Vi har samskapat modellen ALIS – aktivt ledarskap i skolan” med Familjeakademin.
  • Vi är medarrangör för nationella och internationella event kring värdegrundsbaserat aktivt ledarskap i skolan.

Fryshuset bedriver även en grundskola i Husby, norr om Stockholm, se Fryshusets Grundskola Järva

Digitala verktyg

På Fryshusets grundskola använder vi oss av flera olika digitala verktyg i undervisningen. Varje elev har en lånedator (Chromebook) under sin skolgång hos oss. Efter avslutad skolgång lämnas datorn tillbaka.

Vi har samlat våra digitala verktyg under http://fgportal.se

Har du problem med konton? Då kontaktar du skolans IT-support på http://fgportal.se

 

Klagomål

Med klagomål avses att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen. Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig.

I första hand är det bäst att kontakta den lärare, mentor eller rektor som berörs av klagomålet. Om frågan inte är löst kontaktar du huvudmannen för skolan.

Huvudman för Fryshusets grundskola nås på skolchef@fryshuset.se