Pilotstudie för Sverige

Denna pilotstudie är utvecklad och genomförs i samarbete mellan Fryshuset, University of Cambridge och Umeå Universitetet där ett specifikt program har utvecklats för unga mellan 16-25 år och vuxna som jobbar med unga i svenska kontexter.

Syftet är att:

  1. Evidensbasera det svenska IC-programmet (svenska kontexter)
  2. Utbilda ToF:s (Trainers of Facilitators = utbildare av processledare)
  3. Utbilda en första kull av processledare (genomförs av ToF-kandidaterna)
  4. Fryshuset får exklusiv licens i Sverige från University of Cambridge
  5. Utveckla en hållbar lanseringsplattform – IC-centret (för att skala upp på riktigt!)

Inom ramen för pilotstudien har totalt 13 kurser genomförts. Under 2024 kommer några uppföljningsmötet från de sista kurserna från 2023 genomföras. Data ska samlas in och en rapport skrivas. Den beräknas vara klar i sista kvartalet av 2024 och publiceras i vetenskapliga röner.

De tre svenska kontexterna är:

  • Ungdomar mellan 16–19 år – gymnasieskola
  • Ungdomar mellan 18–25 år – utanför skoltid
  • Vuxna som jobbar med ungdomar

Pilotstudien avser att undersöka genomförbarheten och effekten av programmet. För- och eftertester med kontrollgrupper har genomförts. Utöver detta har även gruppintervjuer hållits. Efter 3 och 6 mån deltar deltagarna i uppföljningstillfällen för att bland annat mäta hur deras IC-flexibilitet har utvecklats och om den är bestående.