image

IC Pilotstudie

En pilotstudie för en nationell lansering                          

Tillsammans med Umeå Universitet och University of Cambridge utvecklas och testat ICbility i Sverige, där Umeå universitet ansvarar för pilotstudien. Detta gör vi för att få ett vetenskapligt utvärderat underlag kring huruvida utbildningen ger mätbara resultat.

Inom ramen för pilotstudien genomförs totalt 13 kurser. Dessa beräknas vara klara i början av 2024. Därefter är ambitionen att studien ska publiceras i vetenskapliga röner samtidigt som en bredare lansering påbörjas.

Vi arbeta med tre olika målgrupper och kontexter:

  1. Ungdomar mellan 16-19 år – inom skola
  2. Ungdomar mellan 18-25 år – inom ungdomsverksamhet
  3. Vuxna som jobbar med ungdomar

Varje kurs har ca 16 deltagare som tillsammans under 8 tillfällen tränar och upplever lågt till högt IC. Syftet är att göra det möjligt att uppleva hur vi individuellt och i grupp kan hantera olikheter och samarbeta med andra trots olika synsätt och perspektiv.

Pilotstudien avser att undersöka genomförbarheten och effekten av programmet. För- och eftertester med kontrollgrupper genomförs. Utöver detta genomförs även gruppintervjuer. Efter 3 och 6 mån deltar deltagarna i uppföljningstillfällen för att bl.a mäta hur deras IC-flexibilitet har utvecklats.

Deltagarna i en kurs får stöd att stärka olika förmågor som t.ex. självledarskap, kritiskt tänkande och problemlösning. Kurserna är utvecklade för ett delaktigt och upplevelsebaserat lärande.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår